Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaSportPiekarskie kluby w Rządowym Programie Klub 2024

Piekarskie kluby w Rządowym Programie Klub 2024

Dodano: 07.06.2024 Autor: Wojciech Maćkowski

W ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu Klub przyznano dotacje dla klubów sportowych w całej Polsce, wśród nich znalazło się też dziewięć z Piekar Śląskich, które łącznie otrzymały dotacje na kwotę 118.000 zł. Wszystkim piekarskim klubom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.

Piekarskie kluby które otrzymały dofinansowanie:

 • Górniczy Klub Sportowy “Andaluzja” Brzozowice-Kamień – 17.000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime – 12.000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Chmapions – 12.000 zł,
 • Klub Sportowy Orkan Dąbrówka Wielka – 12.000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy Funny Dance – 12.000 zł,
 • Dzielnicowy Klub Sportowy Czarni Kozłowa Góra – 12.000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy DOJO Piekary Śląskie – 12.000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Biały –  17.000 zł,
 • Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie – 12.000 zł.

Do celów Rządowego Programu Klub należą:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych. Ponadto, Klub musi wykazać, że prowadził formalnie zarejestrowaną działalność statutowa przez co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o dotację – decyduje data złożenia wniosku.

W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż  7914  klubów! Dofinansowaniem zostanie objęte  6797 z nich!

Udostępnij artykuł