Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoProgram „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w MOPR

Program „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w MOPR

Dodano: 03.02.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020 r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Do dnia 12.02.2021r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

 • wykonywaniu codziennych czynności,

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,

 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenia takiej usługi skutkować będzie zwiększeniem szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Piekar Śląskich zainteresowanych możliwością skorzystania z usługi „asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa. Nankera 103 lub z Zespołem Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 31, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 515247957, 326307524, 322879503 wew. 623.

Szczegóły dotyczące programu pod adresem: www.niepelnosprawni.gov.pl

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter