Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiNAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Kiedy należy złożyć nową lub kolejną deklarację?

Dla nieruchomości zamieszkałej w przypadku:

• zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca/ów
• zmiany liczby mieszkańców,
• zmiany danych adresowych.

W jakim terminie należy złożyć nową lub kolejną deklarację?

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany będącej podstawą ustalenia należnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter