Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiNAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kiedy należy złożyć nową lub kolejną deklarację?

Dla nieruchomości zamieszkałej w przypadku:

• zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca/ów
• zmiany liczby mieszkańców,
• zmiany sposobu zbiórki odpadów (selektywnej lub nieselektywnej).

W jakim terminie należy złożyć nową lub kolejną deklarację?

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany będącej podstawą ustalenia należnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.