Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaSport3. PKO Piekarski Marsz Nordic Walking – informacje dla zawodników

3. PKO Piekarski Marsz Nordic Walking – informacje dla zawodników

Dodano: 22.07.2022 Autor: Karolina Wieczorek

23 lipca na trasie zawodów 3. PKO Piekarskiego Półmaratonu zobaczymy również zawodniczki oraz zawodników startujących w Marszu Nordic Walking na dystansie 8 km. Prosimy wszystkich uczestników o stosowanie się do regulaminu i zasad podczas marszu Nordic Walking.

PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING

1. DEFINICJA MARSZU NORDIC WALKING:
Marsz Nordic Walking (NW) jest to przemieszczanie się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg, z jednoczesnym odpychaniem się kijami pod kątem ostrym przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Faza „lotu”, przeskoki są zabronione.

2. DODATKOWE TECHNIKI MARSZU NW:
obszerna praca ramion z wyraźnym minięciem całej dłoni biodra w płaszczyźnie strzałkowej (wyjątek stanowi nachylenie terenu powyżej 20%). Wyraźne minięcie linii bioder oznacza, że cała dłoń łącznie z kciukiem znajduje się za biodrem i została przemieszczona w pozycji strzałkowej. Odpychanie się kijami następuje w wyniku naprzemiennej pracy ramion w płaszczyźnie strzałkowej, wahadłowo przód – tył, a nie na boki, aktywne wbicie kijów i wyraźne odepchnięcie się kijami, po odepchnięciu kije są przenoszone w powietrzu, niedozwolone jest ciągnięcie po podłożu.

3. W CZASIE MARSZU NW NIEDOZWOLONE JEST:

 • bieganie, podbieganie, skoki, faza lotu
 • nadmierne pochylanie ciała w przód – ponad 15% (za wyjątkiem podejść pod górki – wzniesienia wyższe niż 7%)
 • wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała)
 • wbijanie kijów na boki
 • obniżanie środka ciężkości
 • skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego
 • ciągnięcie (wleczenie) za sobą kijów
 • utrudnianie wyprzedzania innym zawodnikom, popychanie
 • agresywne zachowanie i używanie wulgaryzmów


4. SPRZĘT UŻYWANY PRZEZ ZAWODNIKÓW (kije, sprzęt elektroniczny, pojemniki na płyny):
Zaleca się stosowanie kijów przeznaczonych do NW, których długość powinna być dobrana w taki sposób, że trzymając kij za rękojeść, można oprzeć go pionowo o podłoże i ustawić się tak, by kąt między ramieniem, a przedramieniem wynosił 90 stopni z tolerancją +/- 10 stopni, dozwolone jest używanie wszelkiego typu urządzeń pomiarowych – elektronicznych, jeśli nie przeszkadzają one w marszu innym zawodnikom. Zakazane jest używanie słuchawek nagłownych na trasie. Dopuszcza się używania WYŁĄCZNIE JEDNEJ słuchawki dousznej w czasie zawodów. Słuchawki (pełne) nagłowne są zakazane. Można korzystać z własnych pojemników na wodę dostarczyć własne napoje na punkty odświeżania.

5. TRASA ZAWODÓW:
Przy każdej zmianie rodzaju podłoża dopuszczalna jest zmiana końcówek w strefie o długości ok. 50 m, w której zawodnik może nałożyć lub zdjąć końcówki na kije. W tej strefie sędziowie nie oceniają pracy ramion zawodników. Zawodnik wykonujący manewr wyprzedzania nie może przy tym przeszkadzać, względnie utrudniać ruchu zawodnikowi przez niego wyprzedzanemu. Zawodnik wyprzedzany zobowiązany jest do utrzymania przyjętego toru marszu. Zaleca się, by każdy kilometr trasy był oznakowany. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu trasy podejmuje sędzia główny zawodów. Zawodnik może opuścić trasę za zgodą sędziego, pod warunkiem, że zejście z trasy nie spowoduje skrócenia dystansu, który zawodnik musi przejść. Jeśli sędzia główny zawodów otrzyma informację od sędziego, że zawodnik opuścił oznakowaną trasę, skracając dystans, jaki powinien pokonać i uzna ją za wystarczająco uzasadnioną wówczas powinien podjąć decyzję o dyskwalifikacji.

6. SĘDZIOWIE:
Sędziowie działają i podejmują decyzje samodzielnie, niezależnie od siebie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sędzia nie może udzielić ostrzeżenia zawodnikowi, który go już minął i oddalił się. W takiej sytuacji może przekazać telefonicznie lub przez radio (krótkofalówkę) swoją „karę” kolejnemu sędziemu – na swoje konto. Powodem do udzielenia kary może być materiał filmowy dostarczony sędziemu przez osoby postronne. W zawodach NW powinno być minimum 6 sędziów oceniających, łącznie z sędzią głównym.

7. OSTRZEŻENIA I DYSKWALIFIKACJE:
Zawodnik powinien być poinformowany werbalnie lub graficznie, gdy sposób jego marszu Nordic Walking nie spełnia warunków określonych w Regulaminie Zawodów.

8. RODZAJE OSTRZEŻEŃ I KAR:

 • Upomnienie ustne – informacja dla zawodnika o popełnianych błędach technicznych, bez konieczności zatrzymania zawodnika
 • Ostrzeżenie żółtą kartką – wymaga zatrzymania zawodnika, pokazanie żółtej kartki, podanie przyczyny udzielonej kartki, odnotowanie w protokole sędziowskim numeru zawodnika i rodzaju wykroczenia, poinformowanie (wezwanie) zawodnika do kontynuacji zawodów
 • Trzy żółte kartki (łącznie) od wszystkich sędziów i wpisy w protokołach sędziowskich skutkują wnioskiem do sędziego głównego zawodów o dyskwalifikację zawodnika. Żółta kartka skutkuje naliczeniem kary czasowej w wysokości 1 minuty doliczanej do czasu netto

9. RODZAJE WYKROCZEŃ KWALIFIKOWANE DO ŻÓŁTEJ KARTKI:

 • brak minięcia dłonią linii bioder w płaszczyźnie strzałkowej
 • brak obszernej pracy ramion w czasie marszu
 • brak aktywnego odpychania (wypchnięcia) kijami w płaszczyźnie strzałkowej
 • nierównolegle odpychanie się kijami
 • wbijanie kijów pod kątem prostym
 • nadmierne pochylenie ciała w przód

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter