Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoAkcja znakowania rowerów trwa!

Akcja znakowania rowerów trwa!

Straż Miejska w Piekarach Śląskich kontynuuje akcję mającą na celu zabezpieczenie roweru przed kradzieżą, niezależną od środków technicznych, które powinni stosować właściciele jak np. zapięcia czy łańcuchy zabezpieczające. Proponowaną przez Straż formą dodatkowego zabezpieczenia jest oznakowanie roweru specjalną, trudną do usunięcia naklejką o indywidualnym numerze, która umieszczana jest na ramie roweru. Wskazany numer nanoszony jest przez strażników na rower również specjalnym mazakiem w wyniku czego napis widoczny jest jedynie pod wpływem światła UV, a miejsce umieszczenia numeru znane jest wyłącznie właścicielowi roweru. Umożliwia to identyfikację naszego pojazdu lub elementów roweru w przypadku kradzieży bądź jego rozkompletowania. Dodatkowo funkcjonariusze wykonują zdjęcia pojazdu jednośladowego, posiadacz roweru otrzyma tzw. dowód tożsamości roweru, a nadany numer identyfikacyjny zostanie wpisany do Miejskiego Rejestru Oznakowanych Rowerów.

Funkcjonariusze przeprowadzają znakowanie rowerów w każdy poniedziałek w godz. 12.30 – 14.30 w jednostce Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62. W przypadku uzasadnionego braku możliwości podjechania rowerem do siedziby Straży, istnieje możliwość wykonania znakowania w miejscu zamieszkania osoby po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres sm@piekary.pl oraz podaniu danych kontaktowych umożliwiających uzgodnienie terminu i miejsca wykonania czynności.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie oświadczenia o fakcie bycia właścicielem pojazdu oraz posiadanie roweru wyposażonego w osprzęt wymagany zgodnie z przepisami prawa, tj. z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; z tyłu –  co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające; w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Straż Miejska w Piekarach Śląskich do chwili obecnej oznakowała już ponad 420 rowerów, a z tej formy zabezpieczenia skorzystali również mieszkańcy innych miast, którzy przybyli ze swoimi rowerami do Piekar Śląskich.

Wytrzymała blokada mechaniczna w połączeniu z oznakowaniem nadanym przez Straż Miejską z pewnością zniechęci potencjalnego złodzieja do kradzieży roweru.

Bliższe informacje na temat akcji udzielane są w siedzibie Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich (ul. Kalwaryjska 62) lub pod numerem telefonu (32) 288-20-19.