Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoApel do właścicieli samochodów, które zostały usunięte z dróg przez służby miejskie

Apel do właścicieli samochodów, które zostały usunięte z dróg przez służby miejskie

Dodano: 04.12.2017 Autor:

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Piekarach Śląskich zwraca się z apelem do właścicieli pojazdów, które zostały usunięte z dróg przez służby miejskie, o zgłoszenie się celem ich odebrania. Nieodebranie pojazdu w terminie do 3 miesięcy od dnia zatrzymania skutkować będzie wszczęciem postępowania sądowego i konfiskatą własności!

W związku z licznymi przypadkami usuwania pojazdów z dróg przez piekarską policję i odholowywania ich na strzeżony parking, (na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej zwraca się z apelem do właścicieli tych pojazdów o ich odebranie. Jest to możliwe w terminie 3 miesięcy od dnia wydania dyspozycji o usunięciu pojazdu z drogi. Nieodebranie pojazdu w terminie będzie skutkowało wystąpieniem przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do sądu z wnioskiem o orzeczenie konfiskacie pojazdu na rzecz Miasta Piekary Śląskie.

Jednocześnie Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej informuje, że zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i mogą one wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wierzytelności te ściągane są w drodze postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest do czasu ich zaspokojenia.

Pojazdy usunięte z dróg można odebrać z parkingu strzeżonego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., który mieści się w Piekarach Śląskich przy ulicy. Franciszka Kotuchy 3. W celu odebrania samochodu należy zgłosić się do Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich celem otrzymania zezwolenia na odbiór pojazdu. Jeżeli powodem usunięcia pojazdu był brak ubezpieczenia OC, wówczas przed uzyskaniem ww. zezwolenia należy zawrzeć obowiązkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i przedstawić ją funkcjonariuszowi wydającemu zezwolenia. Przy odbiorze przedmiotowego pojazdu należy również uiścić koszty przechowywania pojazdu usuniętego z drogi, które wynoszą na podstawie Uchwały nr XXXII/404/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (obowiązującej od dnia 16.03.2017 r.) – 38,00 zł za każdą dobę przechowywania.”

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter