Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoBez kategoriiInformacja o zakresie działalności Urzędu Miasta Piekary Śląskie – tekst do odczytu maszynowego

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miasta Piekary Śląskie – tekst do odczytu maszynowego

Dodano: 11.05.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miasta Piekary Śląskie – tekst do odczytu maszynowego

Urząd Miasta Piekary Śląskie, czym się zajmujemy?

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Prezydent Sława Umińska-Duraj.

Urząd Miasta Piekary Śląskie zajmuje się m.in.:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców: m.in. dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawaniem licencji na taksówkę,
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka,
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego,
 • sprawami z zakresu promocji: m.in. bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami,
 • w zakresie polityki społecznej: m.in. szeroko rozumianą oświatą, nadzorem nad  jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • sprawami lokalowymi: m.in. najmem lokali komunalnych i socjalnych,
 • sprawami profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie: m.in. w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej, prawnej i interwencyjnej, w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie,
 • sprawami z zakresu zieleni miejskiej, wydawaniem decyzji na usuwaniem drzew i krzewów,
 • usługami komunalnymi i ochroną środowiska: m.in. gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych, opieką nad zwierzętami,
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury,
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • sprawami dotyczącymi organizacji pracy Rady Miasta Piekary Śląskie.

Jak się skontaktować z Urzędem Miasta Piekary Śląskie?

 • telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 32 393 94 11
 • listownie na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie
 • za pomocą poczty elektronicznej: um@piekary.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP.gov.pl lub  www.eurzad.piekary.pl
 • osobiście w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

W jakich godzinach pracujemy?

Urząd Miasta Piekary Śląskie jest otwarty

 • poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:00
 • wtorek – czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30
 • piątki w godzinach od 7:30 do 14:00

Dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie

Zapewniona jest – jedynie w budynku zlokalizowanym przy ulicy Bytomskiej 84 – możliwość komunikowania się za pośrednictwem videofonu z dostępnymi tłumaczami języka migowego. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Budynek Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84:

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, główne od ul. Bytomskiej, drugie od strony parkingu mieszczącego się za budynkiem.
 • Punkt Informowania Mieszkańców znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia biurowe na parterze. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Na parkingu za budynkiem wyznaczono pięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92:

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, główne od ul. Bytomskiej, drugie od strony parkingu mieszczącego się za budynkiem.
 • Punkt Informowania Mieszkańców znajduje się na końcu korytarza od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biurowe w budynku. W budynku jest winda.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Na parkingu za budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Urzędzie Miasta nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter