Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoJak segregować odpady?

Jak segregować odpady?

Dodano: 08.09.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

Na terenie Miasta Piekary Śląskie prowadzona jest selektywna zbiórka następujących rodzajów odpadów: szkło – pojemniki zielone, papier – pojemniki niebieskie, metale i tworzywa sztuczne – pojemniki żółte, odpady biodegradowalne – pojemniki brązowe. Odpady zmieszane należy wrzucać do pojemników czarnych. Przypominamy jakie odpady można wrzucać, a jakich nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie Piekar Śląskich

Szkło

Worek zielony (zabudowa jednorodzinna)
Pojemnik zielony (zabudowa wielorodzinna)

Co wrzucamy:

 • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności oraz napojach alkoholowych
 • Szklane opakowania po kosmetykach
 • Szklane naczynia (szklanki, kieliszki)

Czego nie wrzucamy:

 • Butelki i słoiki z zawartością
 • Ekrany, lampy telewizyjne, reflektory
 • Żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe
 • Szkło okularowe, kryształy, porcelana, ceramika, lustra, potłuczone szkło

Papier

Worek niebieski (zabudowa jednorodzinna)
Pojemnik niebieski (zabudowa wielorodzinna)

Co wrzucamy:

 • Gazety, ulotki, książki, katalogi, zeszyty
 • Papierowe torby i worki, tektura
 • Papier pakunkowy, szkolny, produkty kartonowe

Czego nie wrzucamy:

 • Opakowania wielomateriałowe po mleku, sokach, i napojach
 • Tłusty i zabrudzony papier, kalka, papier termiczny i faksowy
 • Tapety, opakowania po cemencie i zaprawach
 • Odpady higieniczne (chusteczki, pieluchy jednorazowe, ręczniki papierowe)

Metale i tworzywa sztuczne

Worek żółty (zabudowa jednorodzinna)
Pojemnik żółty (zabudowa wielorodzinna)

Co wrzucamy:

 • Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki i opakowania po napojach, kosmetykach i detergentach
 • Czyste opakowania po żywności, folie, torby foliowe, reklamówki
 • Twarde tworzywa sztuczne, czyste plastikowe doniczki
 • Metale (puszki po napojach, konserwach, kapsle i inne drobne metale)
 • Opakowania wielomateriałowe po mleku, sokach i napojach

Czego nie wrzucamy:

 • Butelki i pojemniki z zawartością
 • Butelki po olejach silnikowych i smarach
 • Opakowania po lekach i zużyte artykuły medyczne (np. strzykawki)
 • Opakowania po farbach, lakierach
 • Baterie i zużyty sprzęt elektryczny i AGD

Odpady biodegradowalne

Worek brązowy

Co wrzucamy:

 • Trawa, liście, pozostałości roślin
 • Kwiaty, ziemia do kwiatków
 • Rozdrobnione gałęzie

Pojemnik brązowy

Co wrzucamy:

 • Roślinne odpady kuchenne (resztki owoców, warzyw i obierki)
 • Fusy po kawie, herbacie, skorupki jajek, łupiny orzechów, zepsuta żywność
 • Przeterminowana żywność bez opakowania

Czego nie wrzucamy:

 • Kości i odchody zwierzęce
 • Rośliny porażone chorobami
 • Oleje jadalne
 • Płyty wiórowe i pilśniowe
 • Drewno impregnowane
 • Popiół

Zmieszane odpady komunalne

Co wrzucamy:
Wszystkie odpady, których nie można posegregować (oprócz odpadów niebezpiecznych)

Czego nie wrzucamy:
Gruz, tynk, odpady poremontowe, papa, odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin i pojemniki po nich, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory, odpady zawierające rtęć oraz freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, smoły, lepiki, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, oleje i tłuszcze jadalne i niejadalne), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory.

Popiół

Popiół można zbierać w specjalnych workach do segregacji popiołu lub w pojemnikach oklejonych naklejką POPIÓŁ. Odpad ten będzie odbierany od listopada do końca kwietnia, co dwa tygodnie w dniu wywozu odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

***

Zachęcamy też mieszkańców Piekar Śląskich do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram. W aplikacji dostępne są terminy odbioru zarówno domów jednorodzinnych jak i zabudowy wielorodzinnej. Aplikacja pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej, nie trzeba już pamiętać terminu odbioru.

Więcej informacji na stronie EcoHarmonogram

Jednocześnie dodatkowo publikujemy:

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter