Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoListopadowa sesja Rady Miasta i komisje

Listopadowa sesja Rady Miasta i komisje

Dodano: 21.11.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

24 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Wśród punktów porządku obrad znajdą się:  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości oraz projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2023 roku.

Najbliższa, LVI sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 24 listopada 2022 roku. Wcześniej zwołane zostały posiedzenia komisji, które odbędą się w sali 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2022 r. oraz LV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 listopada 2022 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał :
 1. (druk nr 818) projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie,
 2. (druk nr 819) projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2023 roku – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 3. (druk nr 820) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 4. (druk nr 821) projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 5. (druk nr 822) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/519/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej osób  niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 6. (druk nr 823) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sosnowiec, dotyczącego powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Piekary Śląskie wykonywania w 2023 roku zadania publicznego z zakresu udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Piekary Śląskie, oraz pokrycia kosztów tych świadczeń w części nieuregulowanej przez te osoby– Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 7. (druk nr 825) projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu– Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie,
 8. (druk nr 826) projekt uchwały zmiany w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie przyjętego uchwałą nr XLVI/593/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 września 2014 r. – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 9. (druk nr 827) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2022-2052 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 10. (druk nr 828) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.
 1. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
 3. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
 4. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter