Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMłodzieżowa Rada MiastaAktualnościIX Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

IX Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie za nami. Radni spotkali się w poniedziałek, 8 maja w Urzędzie Miasta.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Klaudię Franiel i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, młodzieżowy radny Denis Dąbrowski zrelacjonował swój udział w audycji Radia Piekary “Nasze Sprawy”.Następnie Przewodnicząca MRM podziękowała radnym za udział w święcie 3 maja oraz pomoc w organizacji kolejnej edycji Piekarskiego Grand Prix Biegowego, którego pierwsza odsłona odbyła się w niedzielę, 7 maja br. w parku w Brzozowicach-Kamieniu. Przewodnicząca Klaudia Franiel przypomniała również o kolejnych zawodach biegowych, które odbędą się w Brzezinach Śląskich w dniu 21 maja 2017 r. Omówiono również temat organizacji turnieju siatkówki, który zaplanowano na dzień 14 maja br.

Na koniec Koordynator ds. Współpracy z Młodzieżową Radą Miasta radny Łukasz Ściebiorowski zapoznał młodzieżowych radnych z planowaną zmianą Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie, związaną z reformą edukacji i zmianą siatki szkół w mieście. Zachęcił ponadto do nagłośnienia wydarzenia, które ma odbyć się 30 czerwca a mianowicie wyborów Miss Piekar Śląskich.W przebiegu sesji poruszono również temat form promocji piekarskich szkół. Na zakończenie radni wyznaczyli termin kolejnej sesji na 29 maja br.