Kalendarz wydarzeń

IX sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie spotkali się w poniedziałek 25 kwietnia na IX Sesji, która odbyła się tym razem wyjazdowo w Miejskim Gimnazjum nr 4. Dyrektor placówki Pani Bogumiła Kusz przedstawiła młodzieżowym radnym działalność szkoły, sukcesy uczniów, a także odpowiadając na pytania radnych przybliżyła młodzieży na czym polega i z czym wiąże się funkcja dyrektora szkoły. Dyrektor Bogumiła Kusz podkreśliła, że priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów w szkole. Na co dzień trzeba rozwiązywać również różne kwestie np. dydaktyczne, organizacyjne. Podziękowała młodzieży za wizytę w szkole.

Młodzieżowi radni podsumowali ponadto ich udział w organizacji I edycji biegowego Grand Prix Piekar Śląskich, która odbyła się 24 kwietnia w parku w Kamieniu.
Wspólnie z koordynatorem MRM – radnym Łukasz Ściebiorowskim omówili również kwestię związane z planowanymi zmianami w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta. Nie zabrakło pytań o bieżące sprawy w mieście. Przewodnicząca MRM Klaudia Franiel ustaliła również z radnymi podział obecności na uroczystościach związanych ze świętami majowymi.

Następna sesja MRM zaplanowana została na 16 maja.