Kalendarz wydarzeń

X sesja Młodzieżowej Rady Miasta

W poniedziałek, 16 maja na kolejnej sesji, prowadzonej przez Przewodnicząca MRM Klaudię Franiel spotkali się radni Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.

Jednym z punktów spotkania było omówienie przez naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie Tomasza Skowronka systemu bezpieczeństwa w mieście. Młodzieżowi radni oraz zaproszeni goście dowiedzieli się jakie służby państwowe i miejskie odpowiadają za bezpieczeństwo, pod jakie numery alarmowe zgłaszać różne rodzaje zagrożeń i interwencje. Radni dopytywali ponadto o system monitoringu miejskiego i bezpieczeństwo w poszczególnych dzielnicach miasta. Naczelnik zachęcał do zgłaszania służbom sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia. Wspólnie z koordynatorem MRM – radnym Łukaszem Ściebiorowskim podkreślił również rolę i obowiązki piekarskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kolejnym punktem posiedzenia było spotkanie z przedstawicielami samorządów piekarskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przybliżyli podejmowane przez nich szkolne inicjatywy i wydarzenia, a także współpracę z uczniami szkół i ich przedstawicielami w Młodzieżowej Radzie Miasta. Podkreślili, że bardzo różne akcje, czy wydarzenia odbywają się przy wspólnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli jak i środowiska lokalnego. Spotkanie było okazją do zaprezentowania przedstawicielom szkół jak działają w Młodzieżowej Radzie Miasta ich koleżanki i koledzy.

W dalszej części sesji podsumowano ostatnie wydarzenia, w które włączyli się młodzieżowi radni w tym m.in.: akcja wywieś flagę w oknie, turniej siatkówki, uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Omówiono również przygotowania do kolejnych imprez w tym: Grand Prix Biegowego w Brzezinach Śląskich (22 maja) oraz Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych (4 czerwca).

Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie zaplanowana została na 1 czerwca o godz. 14.00, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.