Kalendarz wydarzeń

XII sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Zakończyła się oficjalnie kadencja 2015/2016 Młodzieżowej Rady Miasta.

Dobiegła kadencja 2015/2016 Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich spotkali się w poniedziałek, 20 czerwca na ostatniej sesji młodzieżowi radni. W uroczystości wzięli udział również: Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Buchwald, radni Czesław Wymysło i Łukasz Ściebiorowski (koordynator MRM z ramienia Rady Miasta), Patrycja Zyta-Majdanik z Biura Rady Miasta, Małgorzata Mzyk-Porada – opiekun samorządu uczniowskiego w Zespole Szkół nr 1 a także Karolina Cichocka – młodzieżowa radna i przewodnicząca MRM w poprzednich kadencjach.

Młodzieżowi Radni podsumowali kończącą się kadencję w której nie brakowało wydarzeń, które współorganizowali jak np. “Piekarskie Grand Prix Biegowe”, “Turniej Siatkówki”, “Przegląd Zespołów Muzycznych SPI nie ŚPI”. Kilkukrotnie sesje odbywały się poza Urzędem Miasta m.in. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, Radiu Piekary, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Gimnazjum nr 4. Na sesjach w trakcie całej kadencji, poruszali liczne tematy i sprawy związanie z miastem (promocja szkół, budżet miasta, bezpieczeństwo w mieście, budżet obywatelski, program Dni Miasta i wiele innych) a nawet zasady savoir vivre w życiu codziennym i sprawach urzędowych.

Wszyscy podkreślali, że pełnienie funkcji młodzieżowego radnego to dla nich duże wyróżnienie ale i nauka i nowe doświadczenia, które być może w przyszłości będą mogli wykorzystać w pracy czy też pełniąc różne funkcje w samorządzie. Lepiej będą też rozumieć zasady funkcjonowania samorządu. Młodzież deklarowała w większości, że będze ubiegać się ponownie w nowym roku szkolnym o mandat młodzieżowego radnego. Na koniec sesji odebrali z rąk prezydent miasta i radnych pamiątkowe certyfikaty i podziękowania. Nie zabrakło życzeń aby zbliżające się wakacje były udane i bezpieczne.

W kadencji 2015/2016 Młodzieżowa Rada Miasta Piekary Śląskie liczyła 17 radnych. Funkcję Przewodniczącej pełniła Klaudia Franiel a jej zastępcy Daniel Pliszka. Sekretarzem była natomiast Sara Winkler. Zgodnie ze statutem w skład MRM wchodzi po 2 przedstawicieli piekarskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do 3 piekarzan uczących się poza miastem.