Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoNabór do programu Ciepłe Mieszkanie

Nabór do programu Ciepłe Mieszkanie

Dodano: 09.08.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Prezydent Miasta Piekary Śląskie, ogłasza nabór ankiet mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem obejmującym wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w programie „Ciepłe mieszkanie”, od dnia 9 sierpnia 2022 r. do dnia 11 września 2022 r. Program ten skierowany do właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Piekary Śląskie.

Beneficjentami programu „Ciepłe mieszkanie” mogą być wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

 • podstawowy poziom dofinansowania, dochód roczny właściciela/współwłaściciela nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł wówczas dofinansowanie wynosi nie więcej niż 17.500 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • podwyższony poziom dofinansowania, właściciel/współwłaściciel musi spełniać kryterium socjalne tj. miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:
  – w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (2 342 zł)  
  – w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (1 673 zł).
  dofinansowanie  wówczas wynosi nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • najwyższy poziom dofinansowania, miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:
  – w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (1 260 zł)  
  – w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (900 zł).
  dofinansowanie  wówczas wynosi nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

W ramach dofinansowania mieszkaniec może wymienić nieekologiczny kocioł węglowy na nowe źródło ciepła lub podłączyć lokal mieszkalny do efektywnego źródła ciepła oraz poprawić efektywność energetyczną w lokalu mieszkalnym poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych. Dodatkowo można również otrzymać dofinansowanie na zamontowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jak również rozliczyć dokumentację projektową.

Dofinansowanie możliwe do uzyskania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” można łączyć z dofinansowaniem otrzymanym z „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów wielorodzinnych”.

Osoby wyrażające wolę skorzystania z programu (będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych), proszone są o złożenie ankiety do Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, pokój 102 w godzinach pracy Urzędu lub wysłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2022 r. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 32 39 39 396.

Jednocześnie Gmina Piekary Śląskie informuje, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Gmina Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo, odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców.

Ankieta do pobrania znajduje się poniżej.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter