Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoNabór wniosków o zmianę źródeł ciepła (PONE)

Nabór wniosków o zmianę źródeł ciepła (PONE)

Dodano: 12.04.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych w Programie pt. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie w oparciu o uchwałę nr LXII/674/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30.03.2023 r., w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy dotacji celowej na realizację „Obszarowego Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta  Piekary Śląskie nr 187/OS/2023 z dnia 6.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ogłasza, iż od dnia 12.04.2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców będących właścicielami budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie.

Nabór prowadzony będzie na montaż następujących urządzeń:

  • Pompa ciepła typu powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej + instalacja fotowoltaiczna (w zakresie 3-10 kWp)
  • Pompa ciepła typu powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • Instalacja fotowoltaiczna (w zakresie 3-10 kWp)

Gmina w związku z priorytetem wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych typu „kopciuch” na ekologiczne i wysokosprawne urządzenia zastrzega, iż pierwszeństwo do montażu instalacji fotowoltaicznych mają mieszkańcy, którzy zamontują w ramach bieżącej edycji Programu pompę ciepła, tworząc tym samym hybrydę.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC OGRANICZONA!

O czym należy pamiętać?

  • O kolejności realizacji decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta,
  • Wnioski można pobrać na: stronie internetowej piekary.pl, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ul. Bytomskiej 92, pok. 102.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ APLIKACJI POCZTĄ! Wnioski należy składać wyłącznie w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92.

Jaką kwotę można uzyskać w ramach dofinansowania?

Każdy uczestnik Programu może uzyskać dotację w wysokości przedstawionej w poniższej tabeli, stanowiącą 60% kosztów wynikających z zatwierdzonego przez Operatora Programu i Gminę kosztorysu wykonawczego, lecz nie powyżej kwot ujętych w tabeli jako źródła finansowania WFOŚiGW.

Poniżej znajdują się załączniki.

Udostępnij artykuł