Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoNowe zasady funkcjonowania PSZOK

Nowe zasady funkcjonowania PSZOK

Dodano: 03.08.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Piekarski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Kotuchy od 3 sierpnia zmienił zasady funkcjonowania. Wyznaczono odrębny wjazd, profesjonalną obsługę, a przede wszystkim wydłużono godziny pracy: w tygodniu od 7.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 13.00.

Teren został uprządkowany, oznakowany (w planie jest także wymalowanie pasów ruchu), wszystkie kontenery i odpady wyraźnie są oznakowane, a już na wjeździe przywita nas pracownik ZGK i pokieruje we właściwe miejsce.

Przypominam, że PSZOK to miejsce, gdzie można bezpłatnie oddać odpady segregowane.

Do PSZOK można dostarczać :

 • Odpady wskazane do obowiązkowej segregacji (papier, szkło, plastik, bio)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i AGD
 • Odpady niebezpieczne ( rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin i pojemniki po nich,żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory, odpady zawierające rtęć oraz freony, farby , tusze,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty zawierające substancje niebezpieczne,oleje i tłuszcze jadalne i niejadalne, baterie, akumulatory)
 • Zużyte opony wyłącznie z samochodów osobowych
 • Leki przeterminowane
 • Odpady poremontowe takie jak: gruz, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, gres

W przypadku niektórych odpadów obowiązują limity:

 • Gruz – w ilości 2 tony na nieruchomość (dom jednorodzinny lub wyodrębniony lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej), na rok.
 • Odpady poremontowe ( gruz zmieszany z odpadem komunalnym, zdarte tapety, wiadra oraz worki po klejach i zaprawach, zabrudzona folia malarska, wałki, pędzle i kuwety malarskie, wiadra i puszki po farbach itp.) – w ilości 100 kg na nieruchomość, na rok.
 • Odpady bio-zielone ( trawa, liście, gałęzie z podciętych drzew i krzewów, resztki roślin, darń, kwiaty) – w ilości 100 kg na nieruchomość, na rok.
 • Odpady wielkogabarytowe– w ilości 1 tona na nieruchomość, na rok.
 • Opony z samochodów osobowych – 4 sztuki na osobę, na rok.
PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 7.00 – 18.00
Wtorek: 7.00 – 18.00
Środa: 7.00 – 18.00
Czwartek: 7.00 – 18.00
Piątek: 7.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 13.00

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter