Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoBez kategoriiPraca / праця

Praca / праця

Dodano: 16.03.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Praca / праця

На порталі державних служб зайнятості https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy запрацювала нова вкладка для біженців з України «Ринок праці – допомога Україні».

Вкладка містить три інформаційні блоки:

 •  ринок праці в Польщі,
 • допомога в інших сферах,
 • ринок праці в Європейському Союзі.

Вкладка буде постійно оновлюватися і доступна українською мовою

Контакти: Повітове бюро праці в Пекарах-Сленських
телефон: 32 288 69 73 доб.  120
електронна пошта: awilk@puppiekary.pl

Відповідно до спеціального закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, запроваджено такі нормативно-правові акти:

 • Перебування громадянина України, який приїхав від 24 лютого 2022року до Польщі проживають легально протягом 18 місяців.
 • Громадянин України, який легально проживає в Польщі, може працювати на будь-якого роботодавця в Польщі без будь-яких додаткових формальностей.  Про факт працевлаштування роботодавець зобов’язаний лише повідомити повітове управління праці через електронну систему praca.gov.pl протягом 14 днів після початку роботи громадянина України.
 • Громадянин України, який раніше працював легально (наприклад, дозвіл, декларація) в Польщі, не повинен нічого робити, щоб мати можливість легально працювати у цього роботодавця.  Якщо він хоче змінити роботодавця, йому не потрібен дозвіл на це.  Все, що вам потрібно, це програма, описана вище.
 • громадянин України, перебування якого вважається законним з 24 лютого цього року.  можуть зареєструватися в бюро зайнятості як безробітні або шукачі роботи на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за винятком того, що літні люди, тобто жінки старше 60 років і чоловіки старше 65 років, зможуть зареєструватися.
 • Громадяни України можуть користуватися послугами ринку праці, як і поляки, зокрема працевлаштування, консультування щодо кар’єри та навчання.  Прийняті нормативно-правові акти надають громадянам України вільний доступ до інструментів ринку праці, активних форм допомоги та нададуть можливість направлення на працевлаштування через бюро праці.
 • Громадянин України, перебування якого в Польщі є законним, має право на безкоштовне медичне обслуговування (без необхідності реєстрації на страхування, наприклад, через PUP).

***

W portal publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.
Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

 • rynek pracy w Polsce,
 • pomoc w innych obszarach,
 • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w ukraińskiej wersji językowej.

Kontakt Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich
tel. 32 288 69 73 wew. 120
e-mail: awilk@puppiekary.pl

Zgodnie z specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, wprowadzono następujące regulacje prawne:

 • Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za legalny przez 18 miesięcy.
 • Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie na terenie Polski może podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Pracodawca ma jedynie obowiązek zgłoszenia faktu zatrudnienia do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.
 • Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenie) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.
 • Obywatel Ukrainy, którego pobyt uznaje się za legalny od 24 lutego br. może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak dla obywateli RP, z tym, że rejestrować będą mogły się osoby starsze tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
 • Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy, w szczególności z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Przyjęte regulacje umożliwiają obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz umożliwią skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.
 • Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest legalny jest uprawniony do bezpłatnej opieki medycznej (bez konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia, np. poprzez PUP.)

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter