Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPUP ogłasza nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

PUP ogłasza nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dodano: 21.06.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Zgłoszenia przyjmowane będą 27 czerwca 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski przyjmowane będą:

1. w formie papierowej (podpisane przez osobę/y upoważnioną/e) – wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą bądź przesyłką kurierską, lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich do skrzynki podawczej mieszczącej się w poczekalni Urzędu. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.
 
2. w formie elektronicznej (podpisane podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego, lub podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) należy wysłać za pomocą systemu praca.gov.pl lub ePUAP (www.epuap.pl) na adres skrzynki podawczej “/puppiekary/SkrytkaESP” (z katalogu spraw wybierać należy pozycję “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” adresując wniosek wraz z załącznikami na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich).
 
Wnioski złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie nie będą podlegać rozpatrzeniu.
 
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dostępny limit środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 79.348,90 zł.
Więcej informacji nt. naboru oraz przeznaczenia środków w ramach KFS dostępne jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich
 
Zasady i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków funduszu pracy – rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej urzędu. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia wraz z załącznikami umieszczony jest w zakładce dokumenty do pobrania.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter