Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoRada Miasta Piekary Śląskie uchwaliła budżet na 2019 r.

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwaliła budżet na 2019 r.

Dodano: 10.01.2019 Autor: Sylwia Łysakowska

Dziś, 10 stycznia w Ośrodku Kultury Andaluzja” odbyła się IV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Była ona okazją m.in. do rozpatrzenia uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019, a także złożenia gratulacji nowo powołanemu Zastępcy Komendanta Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad, Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Wesołowskim złożyli gratulacje mł. bryg. mgr. inż. Marcinowi Gąsowskiemu, któremu powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta piekarskiej Straży Pożarnej. W dalszej części obrad Prezydent Miasta oraz Przewodniczący Rady Miasta przedstawili informacje o działalności Urzędu Miasta oraz Rady Miasta za okres międzysesyjny.

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji było rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019. Plan budżetu powstał w oparciu o wnioski mieszkańców, radnych, zapisy strategii rozwoju miasta, potrzeby, a także możliwości finansowe i organizacyjne miasta. Przed głosowaniem i przyjęciem ambitnych założeń budżetowych przewodniczący klubów radnych przedstawili swoje stanowiska. Po pozytywnym rozpatrzeniu projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042, Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj podziękowała radnym za merytoryczne uwagi i przyjęcie budżetu w przedstawionym kształcie.

Końcowe punkty zawarte w porządku obrad uwzględniały przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, czas na zawiadomienia i komunikaty, a także interpelacje, wnioski i wolne głosy radnych.

Z nagraniem z sesji będzie można niebawem zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.piekary.pl/?c=999.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter