Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiAKTY PRAWNE

AKTY PRAWNE

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:

1)   Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – z dnia 13 września 1996 r.

2)   Ustawa o odpadach – z dnia 14 grudnia 2012 r.

3)   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie

http://www.bip.piekary.pl/?a=28156

oraz uchwała zmieniająca ww. uchwałę:

http://www.bip.piekary.pl/?a=36389

4)   Uchwała określająca wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

http://bip.piekary.pl/?a=39663

5)   Uchwała określająca metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.bip.piekary.pl/?a=14908

oraz uchwała zmieniająca ww. uchwałę:

http://www.bip.piekary.pl/?a=28170

6) Uchwała określająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://bip.piekary.pl/?a=38790

7)   Uchwała określająca termin i częstotliwość opłat

http://www.bip.piekary.pl/?a=28158

8) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://www.bip.piekary.pl/?a=28157

oraz uchwała zmieniająca ww. uchwałę:

http://www.bip.piekary.pl/?a=36390

9) Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://www.bip.piekary.pl/?a=36391

10) Uchwała Nr XXIX/364/16 z dn. 24.11.2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/312/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

http://www.bip.piekary.pl/?a=28164

11) Uchwała Nr XX/237/20 z dn. 2.04.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

http://bip.piekary.pl/?a=39661

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter