Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiEwidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodano: 12.06.2019 Autor: wblaszczyk

INFORMACJA DLA POSIADACZY SZAMB ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym wszystkich właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się o wypełnienie ankiety, którą można pobrać poniżej.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r. w dogodny dla siebie sposób tj.:

–  odesłać listownie na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,

– dostarczyć osobiście na Punkt Informacyjny mieszczący się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84 i Bytomskiej 92,

–  wysłać e-mailowo na adres: bezydek@piekary.pl

Informacji i wyjaśnień w powyższej sprawie udzielają pracownicy Referatu Odpadów pod numerami telefonu: 32 39 39 357 oraz 32 39 39 375.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter