Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiSPRAWOZDAWCZOŚĆ

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Zgodnie z art.  9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analizy dostępne są pod adresami:

https://piekaryslaskie.bip.net.pl/kategorie/227-wydzial-ochrony-srodowiska-gospodarki-odpadami-i-rolnictwa/artykuly/1364-analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-piekary-slaskie?lang=PL

 

 

 

Udostępnij artykuł