Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoSystem Informacji Przestrzennej – okno na świat geoinformacji

System Informacji Przestrzennej – okno na świat geoinformacji

Dodano: 26.02.2015 Autor: Redaktor

W Piekarach Śląskich powstała internetowa platforma informacji
przestrzennej, która umożliwi mieszkańcom szybki dostęp do danych,
zgromadzonych w różnych rejestrach Urzędu Miasta. Dzięki Systemowi
Informacji Przestrzennej łatwo będzie się można dowiedzieć, czy – na
przykład – działka należy do gminy lub skarbu państwa, czy działka
objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego.


System Informacji Przestrzennej miasta Piekary Śląskie
jest specjalistycznym systemem informatycznym, który  umożliwia dostęp
do zasobów informacji przestrzennych i opisowych z obszaru miasta
Piekary Śląskie. Serwis dedykowany jest mieszkańcom miasta, inwestorom
oraz jednostkom organizacyjnym. Projekt ma celu zwiększenie efektywności
działań administracji publicznej oraz poprawę współpracy pomiędzy nimi.
W skład serwisu SIP wchodzą:
Geoportal miasta – miejsce publikacji informacji i danych
przestrzennych dedykowany mieszkańcom gminy Piekary Śląskie. Portal
prezentuje np. lokalizacje obiektów użyteczności publicznej takich jak
punkty adresowe, Urzędy, Szkoły, Szpitale, Kluby sportowe. Wszystkie te
dane prezentowane będą na tle kolorowej ortofotomapy oraz bazy
adresowej, umożliwiając szybką i łatwą lokalizację w terenie oraz dostęp
do wybranych rejestrów i ewidencji.
Geoportal bezpieczeństwa – miejsce publikowania informacji
przestrzennych i opisowych związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa na
terenie Gminy. Dedykowany dla służb oraz straży działających na obszarze
miasta Piekary Śląskie. Portal będzie umożliwiał dostęp do takich
informacji jak sieci uzbrojenia terenu, numeryczny model terenu czy
ewidencję dróg.
Portal inwestora – miejsce publikacji informacji, które dotyczą
otoczenia gospodarczego oraz warunków inwestycyjnych miasta Piekary
Śląskie, np. tereny przygotowane pod inwestycje, tereny planowanych
inwestycji. Portal będzie wyposażony w wyszukiwarki ofert zintegrowane z
mapą a także wyszukiwarki działek ewidencyjnych.
Portal metadanych – miejsce publikowania meta-informacji, czyli
„danych o danych”, które stanowią informację o zasobach zgromadzonych w
systemie. Portal dedykowany jest jednostkom administracji publicznej
oraz użytkownikom publicznym. Portal będzie umożliwiał zarówno
wyszukiwanie jak i przeglądanie metadanych.
Miasto pozyskało środki na „Budowę Centrum Informacji Przestrzennej
wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie”. Wartość projektu
wynosi 1 691 516, 95 złotych. Co ważne, 85 procent środków
przeznaczonych na jego realizację pochodzi z unijnego dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Udział
własny miasta wynosi 253 543 złotych, z czego część pokryje Główny
Geodeta Kraju, który wyłoży 100 000 zł. Dotacja Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii przeznaczona jest na zadanie celowe: budowę geodezyjnych
baz danych oraz dostosowanie tych już istniejących do nowych przepisów
wykonawczych wprowadzających standardy wymiany danych.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter