Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoTrwa badanie GUS na temat uczestnictwa Polaków w podróżach

Trwa badanie GUS na temat uczestnictwa Polaków w podróżach

Dodano: 10.01.2018 Autor: Szymon Krawiec

Urząd Statystyczny w Katowicach przypomina, że do 20 stycznia na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach domowych przeprowadzone zostanie badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Nazwa badania brzmi: „Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”. Jego celem jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy między innymi kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Kontakt.htm, a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm

Wybrane wyniki badania podróży w gospodarstwach domowych można znaleźć w kwartalnych informacjach sygnalnych i publikacji rocznej, która jest zamieszczona na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl w zakładce PUBLIKACJE.

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on FacebookTweet about this on Twitter