Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoTydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Dodano: 10.02.2015 Autor: Redaktor

22 lutego
obchodzimy Dzień Ofiar Przestępstw, z tej okazji Ministerstwo
Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” Od 23 do
28 lutego w całym kraju w wybranych ośrodkach w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00 będą pełnione dyżury podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane będą bezpłatne porady prawne.


W województwie Śląskim porad prawnych będą udzielać prawnicy dyżurujący w następujących ośrodkach :
Śląska Fundacja
Błękitny Krzyż
ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 817-28-38
www.bk-europe.pl
e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.plCzęstochowskie Stowarzyszenie ETOH
www.centrumterapii.czest.pl
e-mail: etoh5@wp.pl
pokrzywdzenipomoc@wp.pl
Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP z Dzięgielowa
ul. Jagiellońska 19a, 44-100 Gliwice
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
 
W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea
obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego
Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został
ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003
r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz.
517).  
W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego.
W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura
Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda
Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa
Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna
oraz Komenda Główna Straży Granicznej.
Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień
Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie
odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem
porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.
Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały
się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne
zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem.
Dlatego w tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą
mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji
pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz
podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.
Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu
się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej
wymienionych podmiotów.
Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji
prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci
adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji,
którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania
przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy
sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą
mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w
Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju
– dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe
dyżury specjalistów.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Pliki do pobrania