Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaKulturaUroczystości Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP

Uroczystości Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP

W związku z przypadającą 15 sierpnia Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczyste obchody tego wydarzenia w dniach 14 i 15 sierpnia.

Od trzech lat w Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej obok wielkotygodniowego Misterium Męki Pańskiej możemy uczestniczyć w  misterium związanym z Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny. Piekary Śląskie przed dwoma laty powróciły również do tradycji procesji pogrzebowej z figurą Matki Bożej Zaśniętej. Procesja ma szczególny charakter. Uczestniczyć będą w niej aktorzy przedstawiający scenę pożegnania Matki Bożej (w tym 12 Apostołów), orkiestry, wierni w strojach ludowych, dzieci sypiące kwiaty itd.

Obchody Maryjne rozpoczną się w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia – 14 sierpnia. Po nieszporach, o godzinie 16.00, nawiązując do wczesnochrześcijańskiej tradycji, dziś kultywowanej przez Kościół Prawosławny, wierni uczestniczyć będą w momencie Zaśnięcia Niepokalanej. Po przejściu na Rajski plac, rozpocznie się obrzęd przygotowania Matki Bożej do pogrzebu. Jej ciało zostanie obmyte, namaszczone olejami z Ziemi Świętej, ubrane w szaty pogrzebowe, a następnie przyozdobione kwiatami. Po zakończeniu obrzędów na Rajskim placu, procesja wyruszy na dróżki różańcowe. Obchody w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia zakończone zostaną w kaplicy Grobu Matki Bożej.

W Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia),  przez cały dzień będziemy mieli okazję do modlitwy przed figurą Matki Bożej Wniebowziętej. W godzinach popołudniowych (13.45) procesja wyruszy ponownie na kalwaryjskie ścieżki, by rozważać tajemnice chwalebne różańca i dokonać obrzędu koronacji figury Matki Bożej. Uroczystości zakończy wtórna procesja z figurą do bazyliki oraz nieszpory. Tego dnia, o godzinie 17.30 odbędzie się również wyjątkowy koncert jednego z największych zespołów ludowych w Polsce – Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” z udziałem orkiestry. Koncert będzie dziękczynieniem za 100 lat Objawień Fatimskich.

Tradycja procesji pogrzebowych NMP zachowała się w wielu miejscach w Polsce. Jedna z najbardziej znanych procesji odbywa się corocznie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bez wątpienia Obchody Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na śląsku, w tak wyjątkowy sposób obchodzone są co roku jedynie w piekarskim sanktuarium.