Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoXXII Sesja Rady Miasta Piekary Śląskie

XXII Sesja Rady Miasta Piekary Śląskie

Dodano: 28.05.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

XXII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie odbędzie się 28 maja 2020 r. Wcześniej zorganizowane zostały też posiedzenia komisji. Przypominamy, że zarówno sesja jak i komisję odbywają się w systemie zdalnym.

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl

Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 28 maja 2020 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1. (druk nr 355) Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Jubileuszu XXX-lecia restytucji samorządu terytorialnego w Polsce,
2. (druk nr 356) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/538/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
3. (druk nr 357) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/435/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie,
4. (druk nr 358) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych powiatowych drogi łączącej ul. Podmiejską z ul. Pod Lipami w Piekarach Śląskich oraz ustalenia jej przebiegu – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
5. (druk nr 359) Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
6. (druk nr 360) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
7. (druk nr 361) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/237/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przydomowym – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
8. (druk nr 362) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.000.000,00 zł – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
9. (druk nr 365) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
10. (druk nr 363) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
11. (druk nr 364) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
12. (druk nr 366) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu rekompensatę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok (druk nr 354).
5. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2019.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej.  Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Piekary Śląskie przedstawi Radzie Miasta Raport o stanie miasta Piekary Śląskie w 2019 roku. Debata nad raportem odbędzie się na kolejnej sesji organizowanej w czerwcu.

Sesja w związku z obecną sytuacją epidemii odbędzie się w trybie zdalnym.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter