Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaZarządzanie kryzysowePowiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego pm10 w powietrzuPOWIADOMIENIE O RYZYKU PRZEKROCZENIA WARTOŚCI DOBOWEJ 150 µg/m3 i 200 µg/m3 DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU- 21.01.2019 r.

POWIADOMIENIE O RYZYKU PRZEKROCZENIA WARTOŚCI DOBOWEJ 150 µg/m3 i 200 µg/m3 DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU- 21.01.2019 r.

Dodano: 21.01.2019 Autor: redaktorcentrum