Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaZarządzanie kryzysowePowiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego pm10 w powietrzuPOWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Dodano: 18.12.2018 Autor: redaktorcentrum