Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaZarządzanie kryzysowePowiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego pm10 w powietrzuPOWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Dodano: 23.11.2019 Autor: redaktorcentrum