Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaZarządzanie kryzysowePowiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego pm10 w powietrzuPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu.

Dodano: 15.11.2019 Autor: bokpiekary