Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaZarządzanie kryzysowePowiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego pm10 w powietrzuPowiadomienie o wystąpieniu w dniu 17.12.2019 r. przekroczenia poziomu informowania oraz przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 17.12.2019 r. przekroczenia poziomu informowania oraz przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Dodano: 18.12.2019 Autor: redaktorcentrum