Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd Miastapromocja miastaNagrodyPRZEJRZYSTA POLSKA – PRZEJRZYSTA GMINA

PRZEJRZYSTA POLSKA – PRZEJRZYSTA GMINA

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Do akcji Przejrzysta Polska miasto przystąpiło już na początku 2005 roku jako jedna z pierwszych gmin w Polsce. Oprócz Piekar Śląskich wzięło w niej udział ponad osiemset samorządów z całego kraju. Udział polega na zrealizowaniu sześciu zadań obligatoryjnych i dodatkowo zadań fakultatywnych.
 
Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Projekt ma uruchomić akcję społeczną na rzecz przejrzystych zasad sprawowania władzy i podejmowania decyzji w gminach. To próba udoskonalenia praktyki sprawowania władzy i administrowania, przy jednoczesnym wyeliminowaniu korupcji i innych patologii.
Urząd Miasta Piekary Śląskie znalazł się w gronie 179 samorządów, które kontynuowały akcję „Przejrzysta Polska” w 2006r. Założeniem drugiej edycji było pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku. Gminny miały do realizacji trzy nowe zadania obligatoryjne w trzech zasadach. Ich realizacja znacznie wpłynie na jakość realizowanych przez gminę zadań publicznych.
Certyfikat dla Urzędu Miasta Piekary Śląskie za udział w akcji “Przejrzysta Polska” w roku 2005 I zrealizowanie VI zadań.

Zasada przejrzystości

Zasada braku tolerancji dla korupcji

Zasada partycypacji społecznej

Zasada przewidywalności

Zasada fachowości

Zasada rozliczalności.

Udostępnij artykuł