Kalendarz wydarzeń

Kromieryż

Kromieryż, nazywane klejnotem Republiki Czeskiej i perłą regionu Hany, to jedno z najpiękniejszych miast czeskich Moraw, z którym ...

EUROPEJSKA GMINA – EUROPEJSKIE MIASTO

I Miejsce Piekar Śląskich w rankingu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Gazety Prawnej i Banku Gospodarstwa Krajowego „Europejska Gmina- Europ...

GMINA OTWARTA NA FUNDUSZE STRUKTURALNE

Certyfikat dla Miasta Piekary Ślaskie, które uzyskało tytuł "Gmina otwarta na fundusze strulturalne" - nadany przez Związek Powiatów Polskich...

SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

5 listopada 2010 roku w Sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Maciej...

PRZEJRZYSTA POLSKA – PRZEJRZYSTA GMINA

Do akcji Przejrzysta Polska miasto przystąpiło już na początku 2005 roku jako jedna z pierwszych gmin w Polsce. Oprócz Piekar Śląskich wzięło ...

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA PIEKAR ŚLĄSKICH

24 maja 2010r. miasto Piekary Śląskie otrzymało niezwykle prestiżową nagrodę – „Śląskiego Oskara” za rok 2009. Nagroda wręczana jest od 2001 r...

Papież Jan Paweł II

Po raz pierwszy w historii Piekar Śląskich tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznany uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/302/94 z dnia 18 maja 19...

ks. Władysław Student

W roku 2001 Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr XXVII/223/2001 o nadaniu honorowego obywatelstwa ks...

abp. Damian Zimoń

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta został przyznany Ekscelencji Abp. Damianowi Zimoniowi dnia 20 października 2...

dr Bogdan Koczy

10 listopada 2010 r. w sali widowiskowej MDK tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie odebrał dr n. med. Bogdan Koczy - wybitny lekar...

ks. Ludwik Kieras

Dnia 28 maja 2015 r. na VIII Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, w obecności znamienitych gości i zgromadzonych mieszkańców, wręczono uroczyści...