Kalendarz wydarzeń
Urząd Miastapromocja miastaNagrodySYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (SEKAP)

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (SEKAP)

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Pierwsze porozumienie w sprawie współpracy w zakresie przygotowanie projektu SEKAP gmina Piekary Śląskie zawarła 22.10.2004 r. z Zarządem Województwa Śląskiego. Rada Miasta w Piekarach Śląskich podjęła uchwałę o przystąpieniu do projektu SEKAP w Województwie Śląskim 30 czerwca 2005 roku.
&nbsp
Procedury aktualnie opracowywane i wdrażane w ramach SEKAP:
1. sprawy meldunkowe- 8 procedur szczegółowych (zameldowanie, wymeldowanie w trybie administracyjnym, na wniosek strony, na pobyt czasowy, zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemca)
2. ewidencja działalności gospodarczej – 7 procedur szczegółowych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, wydawanie duplikatów decyzji o wpisie do ewidencji gospodarczej i wyrejestrowanie z ewidencji działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej)
3. Limitowana działalność gospodarcza- 21 procedur w tym procedury zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, postępowanie cofnięcia zezwoleń, udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wykonywanie transportu taksówką.
4. Podatki lokalne -15 procedur (podatek od nieruchomości- zgłaszanie obowiązku podatkowego, udzielanie ulgi lub umarzanie podatku lokalnego, dotyczące podatku od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego)
5. wsparcie organizacji pozarządowych (uzyskanie przez organizacje pozarządową dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert)
Procedury opracowuje UM zespół roboczy ds. Analizy i optymalizacji procesów. Na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono 160 tys. zł.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter